Tập suy nghĩ bằng tiếng Đức, nghĩa là bất kể khi đầu bạn đang suy nghĩ về điều gì, hãy chuyển đổi nó thành tiếng Đức ngay lập tức như một thói quen. Dần dần, việc chuyển đổi sẽ được bỏ hẳn, khi nghĩ về bất cứ điều gì, bạn luôn phản ứng bằng tiếng Đức. Việc này được áp dụng rất tốt cho trẻ em khi chúng học ngoại ngữ. Thường những đứa trẻ học ngoại ngữ tốt vì cha mẹ, thầy cô tạo được cho chúng cách suy nghĩ và phản xạ trực tiếp bằng tiếng nước ngoài thay vì để chúng lớn lên với thói quen suy nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó mới từ tiếng mẹ đẻ dịch sang tiếng nước ngoài.
Xem thêm: http://vxtcollege.edu.vn/chia-se-kin...hoc-nganh-luat
Việc suy nghĩ bằng tiếng việt rồi dịch ra tiếng Đức vô tình làm bạn phản ứng chậm trong giao tiếp. Nhớ nhé, học tiếng Đức ngay cả trong suy nghĩ.

Học tiếng Đức cấp tốc từ trong suy nghĩ
6. CUỐN TỪ ĐIỂN CHÍNH THỐNG VÔ CÙNG QUAN TRỌNG
Có nhiều dạng từ điển khác nhau về mẫu mã, nhà xuất bản, tác giả. Nhưng chọn từ điển chính thống rất quan trọng, nó đảm bảo cho người sử dụng mức độ chính xác gần như tuyệt đối. Nếu mua những cuốn từ điển không chính thống, không may gặp phải những lỗi nho nhỏ trong cách phát âm, dịch nghĩa mà từ đó đã thành thói quen và phản xạ trọng bạn thì rất khó sửa đổi.
Bạn có thể tham khảo một số cuốn từ điển tiếng Đức sau đây để việc học tiếng Đức cấp tốc hiệu quả:
Duden - Deutsch als Fremdsprache – Standardwörterbuch
Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache
PONS GROSSWÖRTERBUCH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
Compact SilverLine Bildwörterbuch

Học tiếng Đức cấp tốc cần phải chuẩn bị cuốn từ điển chính thống