Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn luôn được ngành chức năng và chính quyền địa phương quan tâm. Vì vậy, các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10 diễn ra vô cùng sôi nổi.

Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10, các phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tại nhiều tỉnh đã chú trọng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng các nội dung thi đua của ngành: mọi cán bộ công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì dân phục vụ; công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Tại đơn vị, đã có nhiều cán bộ chiến sĩ nêu cao tính gương mẫu của những người chiến sĩ công an nhân dân.

Bên cạnh đó, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy rộng khắp toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền sẽ được phản ánh qua các phương tiện thông tin đại chúng như: panô, áp phích, mở nhiều đợt tuyên truyền gắn với các đợt cao điểm tấn công phòng chống tội phạm.

Công tác củng cố, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, rất nhiều phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ, dân phòng và người làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư; đồng thời thực tập nhiều phương án chữa cháy, nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho hàng ngàn người.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhiều tỉnh, thành phố đã hoàn thành kế hoạch điều tra cơ bản về phòng cháy chữa cháy đối với các sở, ngành, đoàn thể và các cơ sở kinh doanh, bảo quản xăng dầu tại các khu công nghiệp và các địa bàn khác trong tỉnh. Đặc biệt, cảnh sát đã tập trung hướng dẫn, kiểm tra và đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các địa bàn tổ chức lễ hội.
Xem thêm: phương châm 4 tại chỗ phòng cháy chữa cháy

View more random threads: