Sau quãng thời gian dài nghiên cứu và phát triển, ngày 14/5 IronFire sẽ mở sever theo đó là các sự kiện hấp dẫn
Link tải game: http://bit.ly/ironfire_googleplay
Link landing: https://landing.ironfire.mobi/
Link event thay avatar: https://www.facebook.com/ironfire.ba...type=3&theater
Link event rate 5 sao: https://www.facebook.com/ironfire.ba...type=3&theater