Chương trình học bổng trực tiếp cho học sinh trong khuôn viên nhà trường đã cùng các đơn vị giáo dục ở TPHCM tuyệt đối không cho phép đoàn khách đến tư vấn du học, đến giới thiệu .

Cập nhập tin tức giáo dục tại: http://vtvhue.vn

Đó là nội dung được Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh trong văn bản yêu cầu về thực hiện đúng quy định về việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường vừa được phát đi.

Theo đó, muốn tiếp đoàn khách nước ngoài đến giao lưu và làm việc, các đơn vị giáo dục cần gửi ý kiến bằng văn bản để Sở GD-ĐT thẩm định nội dung và xin chủ trương từ UBND thành phố. Việc tiếp đoàn nước ngoài phải sắp xếp thời gian hợp lý, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình học; không tiếp các đoàn nước ngoài vào thời gian tổ chức các kỳ thi, các ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian nghỉ hè.

Các trường không tiếp các đoàn đến tư vấn du học, đến giới thiệu chương trình học bổng trực tiếp cho học sinh trong khuôn viên nhà trường. Không cho phép các công ty doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng cáo, giới thiệu các hoạt động mang tính thương mại, không có ý nghĩa giáo dục trong nhà trường.

Trước đó, từ năm 2014, ngành giáo dục TPHCM đã quy định, các trường học không cho phép các tổ chức nước ngoài, các trường ĐH, CĐ nước ngoài hoặc công ty tư vấn du học tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu du học, học bổng trong khuôn viên nhà trường. Các tổ chức, trường học này có thể tổ chức giới thiệu, tư vấn, triển lãm du học ở địa điểm ngoài nhà trường và gửi thư mời tham dự đến cho học sinh.

Tuy nhiên, vẫn nhiều nơi "phớt lờ" quy định này, có rất nhiều "chiêu" giới thiệu, tư vấn, quảng cáo về các trường học nước ngoài xuất hiện trong trường học.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, họ sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện đúng quy định về việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường.

Xem thêm: Tốt nghiệp văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM được cấp bằng chính quy không?.