TTO - Trường cam kết hoàn trả 50% học phí nếu sinh viên không được giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, hoặc đào tạo bổ sung đến khi sinh viên được doanh nghiệp tiếp nhận.


Ông Lê Lâm - hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, ký kết hợp đồng đảm bảo việc làm cho sinh viên

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn ngày 15-11 đã ký hợp đồng cam kết việc làm với hơn 450 sinh viên của trường.

Đây là trường cao đẳng đầu tiên thực hiện ký hợp đồng cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp. Sinh viên ký hợp đồng với trường thuộc các khối ngành sức khỏe, kinh tế, công nghệ, ôtô và tiếng nước ngoài.

Theo hợp đồng cam kết giữa trường và sinh viên, trường chịu trách nhiệm gắn kết doanh nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, tổ chức học tập tại doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện học tập cho sinh viên.

Trường sẽ hoàn trả 50% học phí nếu sinh viên không được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp, hoặc đào tạo bổ sung đến khi sinh viên được doanh nghiệp tiếp nhận. Sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định, đảm bảo kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp theo chương trình.

Ông Lê Lâm - Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn chụp hình lưu niệm cùng khách mời, phụ huynh và sinh viên

Trước đó, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã ký kết với 40 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau về việc kết hợp xây dựng chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên học tập và làm việc.

M.G.

Báo Việt Nam Net: Trường cao đẳng ký hợp đồng tìm việc cho gần 500 sinh viên

Báo Sài Gòn Tin Tức: Tốt nghiệp rồi thất nghiệp: Nỗi trăn trở của các đơn vị đào tạo

Báo Sài Gòn giải phóng: Nhà trường và gần 500 sinh viên cùng ký hợp đồng cam kết lo việc làm cho sinh viên

Báo Phụ nữ Online: Trường Cao đẳng đầu tiên hứa "Bao tiêu" đầu ra cho sinh viên