Trong chăm mục thứ PHÁP TIẾNG ANH ngày hôm nay, yeutienganh.online sẽ chia sẻ đồng cạc bạn đơn kiến thức hạng pháp rất phổ quát đối đồng đồng người học tiếng Anh. đấy là véo trúc mức củng chiêm bao ở hiện tại, kí vãng và tương lai. Rất lắm người học nhỉ nói rằng hụi gặp nhiều khó khăn trong việc cứt biệt cạc loại củng Wish. cạc bạn không cần lo âu vì chưng trong bài xích học bữa nay yeutienganh sẽ gửi đến danh thiếp bạn toan nghĩa, bấu trúc và cách phân biệt các cấu trúc cốp Wish và if only nhé.
Chúng mỗ hẵng đồng rau tấm đầu bài học của pháp tiếng Anh chạy bấu trúc câu Wish và If only thường xuyên bây chừ nghe!
Sau WISH (mộng, ước gì) và IF ONLY (giá nhưng mà, nếu giống) là một mệnh đề giống̉ điều ước, một điều không trung có thật.
Có 3 loại mệnh đề trớt sau WISH và IF ONLY, được dùng để hệt̉ sự ao ước ở ngày mai, hiện mộ̃i và quá khứ.

1. Wish trong mai sau
Ý nghĩa:
củng nằm mơ ở hiện tại dùng để tả những mơ ước chạy đơn sự việc trong tương lai. Chúng mỗ dùng cốp mộng ở mai sau với nhóng muốn ai đấy, sự việc giống đó sẽ đặng xinh xẻo hơn trong mai sau.
Cấu trúc:

S + WISH + S + would/ could + V (bare-infinitive)
IF ONLY + S + would/ could + V (bare-infinitive)
Ví dụ:

I wish you wouldn’t leave your clothes all over the floor.
I wish I would be an astronaut in the future.
If only I would take the trip with you next week.
If only I would be able lớn attend your wedding next week.
I wish they would stop arguing.
• I wish I would be an architect in the future.
• If only I would have a new house next week.
• If only I would be able to attend your birthday party next week.
• I wish they would stop talking.

2. Wish trong ngày nay.
Ý nghĩa:
cốp mộng ở ngày nay sử dụng xuể trình diễn.# những mong ước dận một sự việc chứ giàu thực ở hiện tại, năng giả định đơn điều ngược lại sánh đồng thực tại. Chúng min sử dụng cốp nằm mơ ở hiện tại thắng ước đi điều chả lắm thiệt ở hiện tại, thường là bộc lộ sự nuối tiếc trớt cảnh huống hiện tại.
Cấu trúc:

S + WISH + S+ V (simple past)
IF ONLY + S+ V (simple past)
Ví dụ:


• If wish I were beautiful. (But I am ugly now).
• I can’t speak Spanish. I wish I could speak Spanish.
• If only she were here. (The fact is that she isn’t here).
• We wish that we didn’t have lớn take the test today. (The fact is that we have to take the test today).

3. Wish trong quá cố
Ý nghĩa:
câu say ở quá khứ sử dụng phanh biểu lộ những mơ ước về một sự việc cau truc if only chứ có thiệt ở quá cố hay là giả thiết đơn điều ngược lại so đồng thực tiễn thoả xảy vào ở dĩ vãng thường là phanh trình diễn.# sự nuối tiếc cùng tình huống ở quá cố.

S + WISH + S + V ( PII) = IF ONLY + S + V ( P2)
S + WISH + S + COULD HAVE + P2 = IF ONLY+ S + COULD HAVE + P2
Ví dụ:

If only I had gone by taxi. (I didn’t go by taxi).
I wish I hadn’t failed my exam last year. (I failed my exam).
She wishes she had had enough money to buy the house. (She didn’t have enough money to buy it).
If only I had met her yesterday. (I didn’t meet her).
She wishes she could have been there. (She couldn’t be there.)
Yeutienganh tin tưởng.# rằng sau bài bác học hôm nay cạc bạn sẽ lắm dạng phân bặt những mạng đề khác rau sau Wish một cách dễ dàng. hở chờ rước những bài bác học chạy mức PHÁP TIẾNG ANH trong danh thiếp bài xích viết lách đến nhớ.