Thêm đơn game giải trí quyến rũ nữa vừa nổi ra mắt người nhởi. Peggle Blast xuất hiện nay mang tới những vẻ bá mới cho loại thể game ghê điển nà. ra đời không trung lâu mà game cũng thoả khẳng toan nổi bởi vì trí mực tàu mình trong bụng người nhởi. Đạt mốc xì 1 triệu dò chuyển vận chỉ trong 1 tày hẳn hẳn đừng phải là đơn con số mệnh tối dạ.


Quỹ đạo hạng quả vành tuỳ thuộc ra cách bạn bắn chúng vào, cụ cho nên mỗi một mùng chơi là đơn sự báng mới khác nhau, ngoại giả bạn còn có thời cơ khám đường phá những miền gắt gao mới, những địa chấm lừng danh trên chũm giới đồng Peggle Blast. Game tương trợ biếu hệ điều hành ta Android, chỉ nặng giàu 36Mb nhưng mà Peggle Blast yêu cầu đồng phiên bản Android từ bỏ 4.0 tang lên. phải chiếc smartphone mực bạn còn quách phiên bản nà thì thoả chuyển vận bộc trực Peggle Blast bay máy và cùng tận hưởng những điều tuyệt vời hạng game nhớ!

Nhiệm vụ trong suốt game là bắn trái thông phong tốt chúng di chuyển và chén mà trái vành màu khác nhau giúp bạn đỡ cao điểm mạng và cũng né bom mìn trên lối béng. nhớ giàu nét một giản và nhàm chán, mà lại tã lót thường trực tiếp tục nhởi thời bạn cảm chộ khác kè hoàn trả tinh. ở những mùng chơi đầu, trở lực phết xuất hiện thời vắng bởi vậy bạn sẽ dễ dàng dải trải qua vướt điếm số phận cao, mà tới các lever sau thì man rợ chuyện chẳng đơn giản như cụ đâu. Bom mìn đặt ở khắp chỗ, bạn cần để ý điều đó.