nhắc tới thương hiệu Patek Philippe Siêu Cấp, chúng tôi không thể cho qua các bộ máy rất là phức tạp, với các chức năng hữu dụng. Trong số đó, chức năng ấn tượng nhất hẳn phải là chỉ báo Lịch (Lịch...